Markt versus moraal? (Filosofie & Praktijk)

Afbeeldingsresultaat voor the  adam smith problem

Het werk van de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel heeft definitief haar intrede gedaan in Nederland. Zijn werk over rechtvaardigheid was al populair, maar zijn laatste boek, Niet alles is te koop – de morele grenzen van marktwerking, oogstte dit jaar nog veel meer aandacht. Sandel laat er met tal van anekdotes in zien hoe ‘de markt’ sinds de jaren tachtig tal van nieuwe maatschappelijke terreinen is binnengedrongen en tal van sociale waarden – veelal rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid – en de intrinsieke motivatie om ‘het goede’ te doen, is gaan ‘verdringen’. De markt verdringt volgens Sandel dus de moraal, een stelling die ik de ‘verdringingsthesis’ wil noemen en die impliceert dat de markt en de moraal aparte en tegengestelde entiteiten zijn.

Lees verder (pdf)