Hoe één enkel cijfer zo machtig werd en wat de politiek daaraan moet doen (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis)

Met Arjo Klamer

Zonder cijfers geen politiek debat. Hoe kun je over de aanpak van criminaliteit spreken zonder te kijken naar opsporingspercentages of recidivecijfers? En hoe kun je over het onderwijs debatteren zonder testscores en slagingspercentages? Financiële cijfers zijn zo mogelijk nog
belangrijker, omdat de politieke ruimte meestal begrensd wordt door begrotingen en, daarmee samenhangend, door de economie. Hoe hoger de economische groei, hoe beter de bv Nederland boert en hoe meer er mogelijk is vanuit Den Haag. En aangezien we ‘de economie’ samenvatten in één financieel getal, het bruto binnenlands product (bbp), zou men dit met recht als het belangrijkste politieke cijfer kunnen zien.

Lees verder (PDF)