Call for papers! (Deadline 15 april)

tpedigitaal.nl

Waarom heeft Nederland de 2020 doelstelling voor hernieuwbare energie (dik) niet gehaald? Hoe zit het met al die andere 2020-doelen?Hebben lang termijn-doelstellingen (nu voor 2030 of 2050) eigenlijk wel zin?

TPEdigitaal is van plan om in de herfst van 2020 een themanummer uit te brengen over het nut en de noodzaak van het stellen van beleidsdoelen in de toekomst. We willen bijvoorbeeld terugblikken op de doelstellingen die in de EU in 2020 zouden moeten zijn gehaald (‘Europa 2020’), maar ook de vele beleidsdoelen die overheden en bedrijfsleven zich stellen voor 2030 en 2050. We denken hierbij aan een (politiek-) economische blik op vragen zoals:

  • Zijn de doelen gesteld voor 2020 gehaald, en zo nee, waarom niet? Wordt er genoeg ex-post gekeken of doelen gerealiseerd zijn?
  • Wat is de waarde van voorspellende ramingen voor de zeer lange termijn in het algemeen? Wat is de politiek-economische werking? Moeten we deze ramingen blijven maken?
  • De Europese Unie heeft onderzoeksgeld beschikbaar gesteld in het Horizon 2020-project voor onderzoek dat moet leiden tot een innovatieve, veerkrachtige EU met aanbevelingen voor economische groei en het aanpakken van maatschappelijke problemen. We verwelkomen uitkomsten uit deze onderzoeksprojecten, maar ook reflecties op dergelijke top-down sturing.
  • Op welke uitdagingen moet Nederland zich voor de komende 30 jaar voorbereiden?

U kunt uw bijdrage tot 15 april sturen naar redactie@tpedigitaal.nl.

We verwelkomen het hele jaar door tevens spontane kopij. Meer informatie over het insturen van artikelen vindt u op de pagina auteursinstructie.