Niet weg van de ‘Nieuwe Weg’ (Tijdschrift Sociologie)

Afbeeldingsresultaat voor new way of the world

In het publieke debat wordt de term ‘neoliberalisme’ geregeld gebruikt om pleidooien voor meer marktwerking (en minder overheid) te labelen en weg te zetten. Dit is echter een te oppervlakkig gebruik van dit begrip, waarmee de strijd tegen het neoliberalisme ook niet gediend is. Dit is althans het startpunt van The New Way of the World: On Neoliberal Society van filosoof Pierre Dardot en socioloog Christain Laval. Het boek rammelt aan alle kanten, behalve wanneer Dardot en Laval het in hun kritiek op het neoliberalisme dicht bij huis zoeken, bij de grote Franse denkers.

Lees de uitgebreid bespreking op Tijdschrift Socologie.eu